Služba radiološke dijagnostike

  • Kontakt 040/217-011 lokal 151 ili 156
  • Načelnik dr Perović Dejan, radiolog
  • Glavna sestra Jovanka Pantić, viši radiološki tehničar

U okviru službe se pružaju:

  • usluge ultrazvučne dijagnostike za hospitalizovane pacijenta I ambulantne na predlog pneumoftiziologa
  • usluge skenera za hospitalizovane pacijente I skener pluća za osiguranike Nikšića na predlog pneumoftiziologa
  • usluge Rtg dijagnostike za hospitalizovane I ambulantno lečele pacijente na predlog pneumoftiziologa

Skener se zakazuje  nakon konzilijarne odluke,isključivo sa medicinskom dokumentacijom.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content