O nama

"Dr Jovan Bulajić" Brezovik

O nama

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik je referentna ustanova u Crnoj Gori u oblasti pulmologije

Osnovana je 1951. godine prevashodno za liječenje pacijenata oboljelih od tuberkuloze. U vrijeme osnivanja Ustanove jedan od prioritetnih problema Crne Gore i Jugoslavije u cjelini je bila tuberkuloza. Do tada su svi oboljeli lečeni u opštim bolnicama i dispanzerima.

Bolnica Brezovik postaje centralna i hospitalna ustanova u Crnoj Gori za liječenje pacijenata oboljelih od tuberkuloze.
1961. godine bolnica se transformiše u Zavod za tuberkulozu, da bi odlukom Ministarstva zdravlja 1990. godine preimenovana u Specijalnu bolnicu za plućne bolesti „ Dr Jovan Bulajić“.

Danas bolnica Brezovik je specijalizovana, savremeno opremljena zdravstvena ustanova, koja ispunjava sve standarde dijagnostike i liječenja pacijenata sa problemima plućne etiologije. Kao takva zadovoljava uslove za nastavno –naučnu bazu Medicinskog fakulteta u Podgorici. Ustanova je Nacionalni centar za kontrolu i praćenje tuberkuloze i vodi registar tuberkuloze.

Za uspešan rad Brezovik je 1981. godine dobio nagradu oslobođenja Nikšića “18. septembar“, 2012. godine nagradu lekarske komore „Dr Branko Zogović“ za poseban doprinos u radu zdravstvene službe, 2013. god. nagrada asocijacije “Wellness and spa” za najperspektivniju ustanovu za razvoj zdravstvenog turizma.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content