Služba laboratorijske dijagnostike

  • Kontakt 040/217-011 lokal 151 ili 156
  • Načelnik dr Matić Gordana
  • Ordinirajući doktor dr Perović Zorana
  • Ordinirajući doktor dr Lučić Stevan
  • Glavna sestra Krković Stana, glavni laboratorijski tehničar

U okviru službe se nalaze:

  • biohemijska laboratorija
  • mikrobiološka labotarotija
  • patohistološka laboratorija

Biohemijska laboratorija pruža usluge za hospitalizovane pacijente.

Mikrobiološka laboratorija je i Nacionalna laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content