Odjeljenje za zapaljenske bolesti pluća

  • Kontakt 040/217-011 lokal 117 ili 120
  • Načelnik dr Čelebić Zoja, pneumoftiziolog
  • Ordinirajući doktor dr Mijanović Dražen, internista-pulmolog
  • Ordinirajući doktor dr Pejović Predrag, pneumoftiziolog
  • Glavna sestra Mitrić Dijana, visoka med. sestra

Odjeljenje raspolaže sa 38 bolesničkih postelja.

Na odjeljenju se liječe pacijenti sa zapaljenskim bolestima pluća i plućne maramice kada ambulantno liječenje nije dalo očekivane rezultate i infiltrativnim promijenama pluća.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content