Odjeljenje pulmološke onkologije

  • Kontakt 040/217-011 lokal 113 ili 204
  • Načelnik dr Stolić Marija
  • Ordinirajući doktor dr Vukićević Delić Ana
  • Glavna sestra Karadžić Snežana, strukovna medicinska sestra

Odjeljenje raspolaže sa 18 bolesničkih postelja, od čega 6 za palijativno zbrinjavanje oboljelih od karcinoma pluća.

U okviru odjeljenja se nalazi dnevna bolnica za hemioterapiju, gdje pacijenti nakon primljene terapije i dobijenih uputstava odlaze kući.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content