Kabinet za polisomnografiju

Kabinet za polisomnografiju omogućava dijagnostiku poremećaja spavanja i normalnog sna, kao i mogućnost liječenja.

Polisomnografija je metoda neinvazivnog merenja vitalnih parametara tokom spavanja (EEG, EKG, pulsna oksimetrija, intezitet disanja, pokreti zida grudnog koša).

Merenje se izvodi pomoću specijalnih elektroda i sprovodi se tokom noći.

Lečenje poremećaja se najefikasnije ostvaruje neinvazivnom ventilacijom, aparatom koji potpomaže diasnje tokom spavanja i ne dozvoljava nastanak apnea (prestanak disanja).

Na zakazani pregled neophodno je ponijeti:

  • uput za bolničko liječenje
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju
  • 2 alkalne baterije od 1,5 V
Hi, How Can We Help You?
Font Resize