Odjeljenje za hronični bronhitis, astmu i srodne bolesti

  • Kontakt 040/217-011 lokal 211 ili 134
  • Načelnik dr Toljić Aleksandra, pneumoftiziolog
  • Ordinirajući doktor dr Radulović Zorka, pneumoftiziolog
  • Ordinirajući doktor dr Grubač Olivera ,pneumoftiziolog
  • Glavna sestra Sekulović Nada, medicinska sestra
  • Glavna sestra Jovović Ana, medicinska sestra

Odeljenje raspolaže sa 36 bolesničkih postelja.

Lečenje HOBP se sprovodi na osnovu internacionalnih smernica. Izbor lečenja se određuje prema stepenu kontrole opstruktivne bolesti. Prednost se daje inhalacionoj terapiji , jer se tim putem postiže neposredan I brz efekat lekova, a izbegavaju neželjeni efekti istih. Edukacija za primenu inhalacione terapije vrši se svakodnevno.

KABINET ZA SLEEP APNEU – Zakazivanje radnim danima od 20,00 – 21,00 čas.

Kontakt telefon: 067-108-023

Hi, How Can We Help You?
Skip to content