O B A V J E Š T E NJ E

PREGLED LJEKARA SPECIJALISTE SE MOŽE OBAVITI ISKLJUČIVO SA UPUTOM OD IZABRANOG DOKTORA I ZAKAZANIM TERMINOM ZA PREGLED.

PACIJENTI KOJI IMAJU UPUT ZA BOLNIČKO LIJEČENJE – BIĆE PREGLEDANI PREKO HITNO-PRIJEMNE AMBULANTE JZU SB BREZOVIK.

STRUČNI KOLEGIJUM SB BREZOVIK

Hi, How Can We Help You?
Skip to content