Ljekari koji su dobili saglasnost od direktora Ustanove za obavljanje dopunskog rada

  1. Dr Olivera Bojović ljekar specijalista pneumoftiziolog -saglasnost za dopunski rad u PZU “BALANS”Nikšić (saglasnost izdata na period od 09.03.2022 do 09.09.2022.)
  2. Dr Dejan Perović-ljekar specijalista radiolog – saglasnost za dopunski rad u PZU “MOJ DOKTOR ”Nikšić (saglasnost izdata na period od 04.04.2022 do 04.10.2022.)
  3. Dr Marija Ivanović-saglasnost za dopunski rad u JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOC (saglasnost izdata na period od 26.04.2022 do 26.10.2022.)
Hi, How Can We Help You?
Skip to content