Služba radiološke dijagnostike

Služba radiološke dijagnostike

Telefon: 040/217-011 lokal 151 ili 156

Načelnik: dr Perović Dejan, radiolog

Glavna sestra: Jovanka Pantić, viši radiološki tehničar

U okviru službe se pružaju :

-usluge ultrazvučne dijagnostike za hospitalizovane pacijenta I ambulantne na predlog pneumoftiziologa,

– usluge skenera za hospitalizovane pacijente I skener pluća za osiguranike Nikšića na predlog pneumoftiziologa

-usluge Rtg dijagnostike za hospitalizovane I ambulantno lečele pacijente na predlog pneumoftiziologa.

Skener se zakazuje  nakon konzilijarne odluke,isključivo sa medicinskom dokumentacijom

U okviru službe se pružaju :

-usluge ultrazvučne dijagnostike za hospitalizovane pacijenta I ambulantne na predlog pneumoftiziologa,

– usluge skenera za hospitalizovane pacijente I skener pluća za osiguranike Nikšića na predlog pneumoftiziologa

-usluge Rtg dijagnostike za hospitalizovane I ambulantno lečele pacijente na predlog pneumoftiziologa.

Skener se zakazuje  nakon konzilijarne odluke,isključivo sa medicinskom dokumentacijom

Hi, How Can We Help You?
Skip to content