Raspored rada ljekara u ambulanti

Raspored rada ljekara u ambulanti

Ponedjeljak:
dr Vukosavljević Mitar
dr Bojović Olivera
Utorak:
dr Toljić Aleksandra
dr Vukićević Delić Ana
Srijeda:
dr Čelebić Zoja
dr Pejović Predrag
Četvrtak:
dr Radulović Zorka
dr Mijanović Dražen
Petak:
dr Grbavčević Biljana
dr Grubač Olivera

U okviru prijemne ambulante obavlja se pregled pneumoftiziologa, pulmologa i specifične dijagnostičke procedure (spirometrija, bronhodilatatorni test, difuzija, gasne analize, alergo test na inhalacione alergene, PPD).

Pacijent za pregled neophodno je da pripremi:

  • uput ljekaru specijalisti, koji dobija od izabranog lekara
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, predhodni izveštaj, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša i ultra zvuk stomaka ako je odradio)
Hi, How Can We Help You?
Skip to content