Onkološka ambulanta

Onkološka ambulanta

Telefon: 040/217-011 lokal 200 ili 150

U onkološkoj ambolanti se obavljaju kontrolni pregledi bolesnika sa malignim tumorima pluća, vrši hospitalizacija za hemioterapiju, palijativno lečenje i sprovodi terapija bola.

U onkološkoj ambulanti svakog radnog dana preglede obavlja dr Stolić Marija- internista onkolog.

Pacijent je neophodno da pripremi:

  • uput za bolničko lečenje, koji uzima kod izabranog lekara
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (kompletna laboratorijska obrada-kks,šuk,urea,kreatinin,AST,ALT,K,Na, otpusna lista, izveštaj sa predhodnog konzilijuma, patohistološki nalaz, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk srca, stomaka i urotrakta)
Hi, How Can We Help You?
Skip to content