Konzilijum za fibroze pluća

Konzilijum za fibroze pluća

Rad ovog konzilijuma sastoji se u praćenju stanja bolesnika u smislu regresije ili progresije bolesti na osnovu čega se planira dalje liječenje ili određuje terapija i terapija.

Konzilijum se održava poslednjeg četvrtka u mjesecu, čine ga tim ljekara:

  • dr Mijanović Dražen
  • dr Perović Dejan
  • dr Marić Zorana

Pacijent za konzilijum neophodno je da pripremi:

  • uput za konzilijum, koji uzima od izabranog ljekara
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, izveštaj sa predhodnog konzilijuma, patohistološki nalaz, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk stomaka)
Hi, How Can We Help You?
Skip to content