Služba laboratorijske dijagnostike

Služba radiološke dijagnostike

Telefon: 040/217-011 lokal 151 ili 156

Načelnik: dr Perović Dejan, radiolog

Glavna sestra: Jovanka Pantić, viši radiološki tehničar

U okviru službe se nalaze:

  • biohemijska laboratorija
  • mikrobiološka labotarotija
  • patohistološka laboratorija

Biohemijska laboratorija pruža usluge za hospitalizovane pacijente.

Mikrobiološka laboratorija je I Nacionalna laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content