Korisne informacije

Korisne informacije

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA: JOKOVIĆ STANA, dipl. pravnik /040-217-011, lokal 105/

Osobe edukovane za gestovni govor Spasojević Dragica i Labudović Lidija

JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik, od avgusta mjeseca 2021.godine je COVID centar za opštine Nikšić, Šavnik I Pluzine.

Informacije o pacijentu iz COVID BLOKA, daje isključivo ljekar, na telefon: 040-217-011 lokal 155, u terminu od 12,00-13,00 časova, svakog dana.

Posjete pacijentima, shodno epidemiološkoj situaciji I preporukama su STROGO ZABRANJENE, ZA SVE PACIJENTE.

MOLIMO VAS ZA RAZUMIJEVANJE I SARADNJU U CILJU ZAŠTITE I BRŽEG OPORAVKA PACIJENATA KOJI SE NALAZE NA LIJEČENJU

Hi, How Can We Help You?
Skip to content