Konzilijum za tumore pluća

Konzilijum za tumore pluća

Rad ovog konzijijuma sastoji se u praćenju stanja bolesnika u smislu regresije ili progresije bolesti na osnovu čega se planira dalje liječenje ili oređuje simptomatska terapija i terapija bola.

Konzilijum se održava svakog petaka i čine ga tim ljekara subspecijalista:

  • dr Stolić Marija, onkolog internista (Specijalna bolnica za plucne bolesti Brezovik)
  • onkolog radioterapeut (KCCG)
  • grudni hirurg (KCCG)
  • dr Vukosavljević Mitar, pneumoftiziolog (Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik)

Pacijent za konzilijum neophodno je da pripremi:

  • uput za konzilijum, koji uzima od izabranog lekara
  • overenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, izveštaj sa predhodnog konzilijuma, patohistološki nalaz, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk stomaka)
Hi, How Can We Help You?
Font Resize