Konzilijum za tumore pluća

Konzilijum za tumore pluća

Rad ovog konzijijuma sastoji se u praćenju stanja bolesnika u smislu regresije ili progresije bolesti na osnovu čega se planira dalje liječenje ili oređuje simptomatska terapija i terapija bola.

Konzilijum se održava svakog petaka i čine ga tim ljekara subspecijalista:

  • dr Stolić Marija, onkolog internista (Specijalna bolnica za plucne bolesti Brezovik)
  • onkolog radioterapeut (KCCG)
  • grudni hirurg (KCCG)
  • dr Vukosavljević Mitar, pneumoftiziolog (Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik)

Pacijent za konzilijum neophodno je da pripremi:

  • uput za konzilijum, koji uzima od izabranog lekara
  • overenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, izveštaj sa predhodnog konzilijuma, patohistološki nalaz, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk stomaka)

Konzilijum za tumore pluća će od 01.12.2021.godine, raditi DVA PUTA NEDELJNO od 15,00 časova /SRIJEDA I PETAK/.

Telefonsko prijavljivanje, radi planiranja broja pacijenata po konzilijumu.

Telefon za zakazivanje je 067-483-999.

Na dan konzilijuma prijavljivanje od 12,00-14,00 časova, kako bi se klasifikovali pacijenti.

Prvo će se obavljati pregled pacijenata za sjevera i udaljenih mjesta u Crnoj Gori.

Hi, How Can We Help You?
Skip to content