Konzilijum za pomagala

Konzilijum za pomagala

KONZILIJUM ZA POMAGALA RADI SVAKE SRIJEDE U MJESECU od 10,00-13,00 časova.

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA KONZILIJUM ZA POMAGALA IZ OBLASTI PULMOLOGIJE SB BREZOVIK

Poštovani,

U cilju sagledavanja stanja pacijenta I potrebe za koncentratorom kiseonika neophodno je da se dostavi sljedeća medicinska dokumentacija:

  1. Otpusna lista, obavezno da se naglasi na kojoj je dozi kiseonika  pacijent na dan otpusta
  2. Nalazi acidobaznog statusa- 3 nalaza
    • Jedan nalaz na dan podnošenja predloga, uzorak uzet kada je pacijent na kiseoniku
    • Jedan nalaz ABS na dan podnošenje predloga, uzorak uzet nakon 5 minuta pauze kiseonične terapije
    • Jedan nalaz ABS od prethodnog dana

Na nalazima ABS naglasiti da li je pacijent bio na kiseoniku ili nakon pauze bez kiseonične terapije.

 

S poštovanjem,

Konzilijum za  pomagala iz oblasti pulmologije

dr Radulović Zorka

dr Toljić Aleksandra

dr Grubač Olivera

 

Hi, How Can We Help You?
Skip to content