Konzilijum za medicinska pomagala iz oblasti pulmologije

Konzilijum za medicinska pomagala iz oblasti pulmologije

Rad konzilijuma se sastoji u procijeni potrebe bolesnika za kontinuiranom oksigenom terapiom (terapiom kiseonikom u kućnim uslovima) ili neinvazivnom mehaničkom ventilacijom.

Konzilijum čine:

  • dr Toljić Aleksandra, pneumoftiziolog
  • dr Radulović Zorka, pneumoftiziolog
  • dr Reljić Gordana, internista

Konzilijum se održava jednom mijesečno poslednje srijede u mjesecu.

Pacijent za konzilijum neophodno je da pripremi:

  • uput za konzilijum, koji uzima kod izabranog ljekara
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, patohistološki nalaz, RTG snimci, nalaz gasnih analiza, za mehaničku ventilaciju izveštaj sa slip apnee)
Hi, How Can We Help You?
Font Resize