Konzilijum za medicinska pomagala iz oblasti pulmologije

Konzilijum za medicinska pomagala iz oblasti pulmologije

Rad konzilijuma se sastoji u procijeni potrebe bolesnika za kontinuiranom kiseoničnom terapijom u kućnim uslovima ili neinvazivnom ventilacijom /Sleep apnea/.

Konzilijum čine:

 • dr Toljić Aleksandra, pneumoftiziolog
 • dr Radulović Zorka, pneumoftiziolog
 • dr Grubač Olivera, pneumoftiziolog

 

Konzilijum se održava svake srijede od 10,00-13,00 časova.

Kod potrebe za koncentratorom kiseonika sa protokom do 5 lit./min, neophodno je da se dostavi sledeća medicinska dokumentacija:

 

 1. Uput za konzilijum, koji uzima kod izabranog ljekara
 2. Otpusna lista, obavezno da se naglasi na kojem je protoku kiseonika  pacijent na dan otpusta
 3. Nalazi acidobaznog statusa- 3 nalaza
 • Jedan nalaz na dan podnošenja predloga, uzorak uzet kada je pacijent na kiseoniku
 • Jedan nalaz ABS na dan podnošenje predloga, uzorak uzet nakon 5 minuta pauze kiseonične terapije
 • Jedan nalaz ABS od prethodnog dana
 • Uzorke uzimati kada pacijent miruje, ne u naporu

Na nalazima ABS naglasiti da li je pacijent bio na kiseoniku ili nakon pauze bez kiseonične terapije.

Pacijenti koji zahtijeva protoke preko 5 l/m nijesu predmet razmatranja ovog Konzilijuma, jer zahtijevaju hospitalno liječenje.

Kod potrebe pacijenta za aparatom za Sleep apneu I potrošnim materijalom, neophodno je dostaviti I sledeću medicinsku dokumentaciju:

 • Uput za konzilijum, koji uzima kod izabranog ljekara
 • Izvještaj sa polisomnografije
Hi, How Can We Help You?
Skip to content