Konzilijum za granulomatoze

Konzilijum za granulomatoze

Rad konzilijuma se sastoji u praćenju i preporukama za dalje liječenje pacijenata oboljelih od sarkoidoze i drugih granulomatoza.

Konzilijum se održava jednom mjesečno poslednjeg četvrtka u mjesecu.

Konzilijum čine:

  • dr Bojović Olivera, pneumoftiziolog
  • dr Grbavčević Biljana, pneumoftiziolog
  • dr Čelebić Zoja, pneumoftiziolog

Pacijent za konzilijum neophodno je da pripremi:

  • uput za konzilijum, koji uzima kod izabranog ljekara
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, izveštaj sa predhodnog konzilijuma, patohistološki nalaz, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk stomaka, nalaze gasnih analiza)
Hi, How Can We Help You?
Skip to content