Kabinet za bronhoskopiju

Kabinet za bronhoskopiju

Telefon: 040/217-011 lokal 138 ili 150

Bronhoskopiju je neophodno zakazati.

Za bronhoskopiju je neophodno obavezno pripremiti saglasnost interniste i EKG ne starije od 7 dana prije izvođenja intervencije.

Bronhoskopija je invazivna dijagnostička procedura koja se izvodi u lokalnoj anesteziji i predstavlja uvođenje fleksibilnog bronhoskopa u disajne puteve. Sama intervencija nije bolna, ali je neprijatna i kratkotrajna.

Pacijentu se na dan pregleda ne preporučuje da uzima hranu i tečnost, ukoliko ima redovnu terapiju za srce, pritisak savetuje se da je popije rano sa malo tečnosti. Ukoliko pacijent uzima antikoagulantnu terapiju u kosultaciji sa internistom prekinuti pre pregleda.

Nakon pregleda pacijentu se savetuje da ne uzima hranu i tečnost 2 sata i da miruje.

Na pregled je neophodno da dođe sa pratiocem i ponese:

  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, izveštaji ljekara specijaliste, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk stomaka)
  • saglasnost interniste za izvođenje bronhoskopije
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • uput ljekaru specijalisti, koji uzima kod izabranog lekara
Hi, How Can We Help You?
Skip to content