Konzilijum za granulomatoze

Konzilijum za granulomatoze

Rad konzilijuma se sastoji u praćenju i preporukama za dalje liječenje pacijenata oboljelih od sarkoidoze i drugih granulomatoza.

Konzilijum se održava jednom mjesečno poslednjeg četvrtka u mjesecu.

Konzilijum čine:

  • dr Bojović Olivera, pneumoftiziolog
  • dr Grbavčević Biljana, pneumoftiziolog
  • dr Čelebić Zoja, pneumoftiziolog

Pacijent za konzilijum neophodno je da pripremi:

  • uput za konzilijum, koji uzima kod izabranog ljekara
  • ovjerenu zdravstvenu knjižicu
  • medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, izveštaj sa predhodnog konzilijuma, patohistološki nalaz, RTG snimci grudnog koša, CT grudnog koša, ultra zvuk stomaka, nalaze gasnih analiza)
Hi, How Can We Help You?