JZU SB za plućne bolesti "Dr Jovan Bulajić" Brezovik

JZU SB za plućne bolesti »Dr Jovan Bulajić« Brezovik, zvanično je osnovana 1951.godine. za liječenje tuberkuloze.
Od 1945-1951.godine na teritoriji Crne Gore postojalo je više područnih odjeljenja vezano za liječenje tuberkuloze – Kolašin, Cetinje, Ostrog, Andrijevica i Pljevlja a 1951.godine kompletna patologija je oformljena u našoj Bolnici.


1990.godine ova Ustanova dobija ime Specijalna bolnica za plućne bolesti, zbog promjene patologije (smanjenja oboljelih od TBC i porasta oboljelih od karcinoma i drugih bolesti pluća).
1981.godine ova Ustanova dobila je i nagradu oslobodjenja Nikšića »18.septembar«.

Izgradjena je na mjestu Ljetnjikovca Blaža Petrovića, predsjednika Vlade za vrijeme Kralja Nikole Petrovića (1902.godine). U tom objektu se sada nalazi Upravna zgrada Bolnice. Ostali objekti su postepeno gradjeni, nakon II svjetskog rata do 1951.godine kada je proglašena za centralnu i jedinu specijalizovanu ustanovu u Crnoj Gori, ovoga tipa.

JZU SB za plućne bolesti »Dr Jovan Bulajić« Brezovik je jedina specijalizovana ustanova ovoga tipa u Crnoj Gori za kompletnu dijagnostiku i liječenje bolesti iz oblasti pneumoftiziologije i naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta Crne Gore.

Bolnicu sačinijava kompleks od VI organizacionih jedinica, raspolaže sa 140 kreveta.

U 2010.godini ukupno je dijagnostikovano i liječeno oko 10.000 pacijenata a hospitalizovano oko 2200.